Inbjudan till föreläsning den 19e oktober

Välkommen på föreläsning:

FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning med Jeanette Fridh

”Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning antogs av Förenta Nationerna, FN, 2006. Sedan 2009 är Sverige juridiskt bunden av konventionen. Konventionens syfte är att stärka skyddet av de mänskliga rättigheterna för personer med funktionsnedsättning. Trots att 13 år har gått sedan Sverige skrivit under på att följa FN-konventionen är den långt ifrån att förverkligas. Tyvärr känner få till konventionen och vad den syftar till. Genom min föreläsning om FN-konventionen vill jag sprida kunskap kring historien bakom den, innehållet i den och syftet med den.”
Jeanette Fridh


Om föreläsningen:
Personer med funktionsnedsättning har rätt att vara delaktiga i samhället och att kunna leva ett självständigt liv. Stödet till enskilda personer och samhället i stort ska utformas så att personerna kan leva som andra.

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning antogs av Förenta Nationerna, FN, 2006. Sedan 2009 är Sverige juridiskt bunden av konventionen.

I föreläsningen berättar Jeanette Fridh, ordförande i FUB Malmö, om vad FN-konventionen är, dess historia, innehåll och syfte.

När:
19:e oktober kl. 18-19

Plats:
”Sågen – Möjligheternas Hus” på Ängelholmsgatan 1-9, 264 33 Klippan

Karta/vägbeskrivning:
Hitta hit

Kostnad:
Fritt inträde – men anmäl gärna ditt deltagande


Föreläsning om Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Föranmälan uppmuntras (ca 300 platser totalt) men ej krav.

Föreläsningen anordnas av Tindra personlig assistans AB i samarbete med FUB Klippan/Åstorp. Föreläsningen hålls av Jeanette Fridh, ordförande i FUB Malmö. Mer info om Jeanette Fridh på https://www.jktillit.se/.