Personlig assistans

En del av mitt liv

Snabbval Personlig Assistans:

Personlig assistans

Med personlig assistans avses ett personligt utformat stöd som ges av ett begränsat antal personer till dig som har stora och varaktiga behov av hjälp med anledning av funktionsvariation. Personlig assistans definieras och regleras bland annat i Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS).

Din personliga assistans skall möjliggöra en tillvaro där dina egna val styr livet, med ett anpassat stöd utfört av personer som du själv har valt och har ett stort förtroende för.

Om du har frågor om assistansanordning i Skåne och angränsande län, assistansjuridik eller andra saker som rör personlig assistans får du gärna kontakta oss.

Mer information om personlig assistans och hur ansökningsprocessen går till finns hos den oberoende nyhetssajten Assistanskoll. Du hittar även information hos försäkringskassan, din hemkommun och i lagen.

Vanliga frågor

Om du är ny inom personlig assistans har du antagligen en del frågor. Vi har försökt svara kort och enkelt på några av de vanligaste frågorna här. Kontakta oss gärna på det sätt som passar dig bäst om du vill veta mer!

Vi vill gärna berätta mer om hur just vi arbetar och rekommenderar att du även tittar på avsnittet om oss eller slår oss en signal för en personlig kontakt.

Personlig Assistans

 • Vad är personlig assistans?

  Personlig assistans är en av tio insatser i den lag som kallas LSS (Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade). Även Socialförsäkringsbalken innehåller bestämmelser om personlig assistans. Med personlig assistans avses ett personligt utformat stöd som ges av ett begränsat antal personer till dig som har stora och varaktiga behov av hjälp med anledning av funktionsvariation.

  LSS har ett tydligt fokus på integritet, självbestämmande och delaktighet vilket i praktiken skapar förutsättningarna för en fantastisk lösning.

  Två av många framträdande och betydelsefulla personer vi har att tacka för den personliga assistansen är Adolf Ratzka som tog personlig assistans till Sverige, och Bengt Westerberg – författare till LSS förarbeten.

 • Hur fungerar personlig assistans?

  Personlig assistans är ett individuellt stöd och kan se olika ut i detaljerna – mycket handlar om hur du själv vill att ditt liv ska fungera. Hur din assistans utförs påverkas även av vilken assistansanordnare du väljer.

  När du har fått ditt beslut ska din personliga assistans anordnas – det är dags att välja anordnare. Undersök vilka alternativ som finns, ställ frågor och fundera på vilken lösning som verkar bäst för just dig.

  Det finns ett brett urval av anordnare och olika sätt att anordna personlig assistans – Vill du själv ansvara för mycket, till exempel arbetstidslagen, arbetsmiljö för dina personliga assistenter och schemaläggning eller vill du istället ha en mer delaktig och närvarande anordnare som lyfter stora delar av ansvaret från dig? Bara du kan avgöra vad som är bäst för dig – fråga några olika assistansanordnare hur just de arbetar.

  När du har valt anordnare ska din assistans byggas upp från grunden eller, för dig som byter från en anordnare till en annan, förändras så att den bättre tillgodoser dina behov och önskemål. Genomförandeplan ska upprättas, rutiner och förhållningsregler för dina personliga assistenter definieras, personliga assistenter ska rekryteras och kanske utbildas, kontakter med sjukvård, habilitering och andra aktörer etableras och mer därtill.

  Tindra assistans hjälper dig gärna genom allt som har med personlig assistans att göra – även assistansjuridik. Om du är nyfiken på hur vi arbetar eller har andra frågor om personlig assistans får du gärna kontakta oss.

 • Kan jag få personlig assistans?

  För att kunna få personlig assistans måste du styrka att du behöver hjälp med dina så kallade grundläggande behov. Du ska även styrka att du tillhör en av de tre personkretsarna i LSS. Att styrka detta kräver bland annat nya, genomtänkta läkarintyg. Det har under många år successivt blivit svårare att få personlig assistans – ta kontakt med oss så berättar vi hur Tindra kan hjälpa dig med assistansjuridiska frågor.

  De fem grundläggande behoven som myndigheterna tittar på när du söker personlig assistans är:

  • Hjälp med personlig hygien
  • Måltider
  • Av- och påklädning
  • Att kommunicera med andra
  • Annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om den funktionshindrade

  De tre personkretsarna enligt LSS:

  • Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
  • Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder orsakad av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  • Personer med andra varaktiga och omfattande fysiska eller psykiska funktionshinder som inte beror på normalt åldrande och som medför betydande svårigheter i den dagliga livsföringen.

  Du gör själv eller med stöd av ett juridiskt ombud en ansökan om personlig assistans. Om du kan styrka att dina grundläggande behov överstiger 20 timmar per vecka beviljas personlig assistans av försäkringskassan. Även du som inte når försäkringskassans tröskel på 20 timmar per vecka kan få personlig assistans beviljat av din hemkommun där tröskeln är något lägre.

  Vi rekommenderar dig att ta hjälp med din ansökan – kontakta oss så berättar vi hur vi arbetar. Att använda Tindra vid ansökan och överklagan medför inga kostnader för dig och vi är alltid ärliga med hur vi upplever din rätt till och dina möjligheter att få personlig assistans.

  Du kan läsa mer om hur det går till när man ansöker om personlig assistans och vad som krävs på Assistanskoll.

 • Vad gör en assistansanordnare?

  En assistansanordnare kommer i olika former. Det finns privata företag, som Tindra personlig assistans, och kooperativ så som STIL och JAG. Du som har personlig assistans kan även vara egen arbetsgivare till dina personliga assistenter.

  En duktig assistansanordnare kan sköta det mesta som har med din personliga assistans att göra – det är upp till dig att välja en anordnare som arbetar på ett sätt som passar dig.

  Ställ frågor och fundera innan du fattar ditt beslut. En assistansanordnare ska alltid ha tillstånd från socialstyrelsen för att få lov att anordna personlig assistans. Du bör även försöka skapa dig en känsla av vad anordnaren ser som viktigast – pengar eller mänskliga rättigheter? Sorgligt nog finns det en hel del assistansanordnare som inte sköter sig, vilket är ett problem för hela samhället.

  Vi föreslår att du frågar de anordnare du funderar på om följande områden:

  • Inflytande i planering och utförande av din personliga assistans
  • Grundläggande assistansjuridik – hjälp med ditt assistansbeslut
  • Rekrytering
  • Arbetsledning och arbetsmiljö
  • Bemanning, schemaläggning och tidrapportering
  • Ekonomi

  Exakt hur en assistansanordnare arbetar skiljer sig från verksamhet till verksamhet. Läs gärna mer om hur vi på Tindra assistans arbetar och vad som skiljer oss från andra anordnare!

 • Betydande regler och begränsningar

  Du som har fyllt 65

  När du har fyllt 65 år kan du inte längre ansöka om personlig assistans. Du som har personlig assistans sedan innan du fyllde 65 år får behålla ditt beslut men kan då inte ansökan om fler timmar, även om dina behov skulle bli mer omfattande med tiden.

  Tidrapportering och fakturering

  Varje månad fakturerar din assistansanordnare försäkringskassan eller kommunen för det antal timmar dina personliga assistenter har arbetat. Denna fakturering sker under tidspress – dina personliga assistenter har varsin tidrapport som måste stämma. Dessa tidrapporter sammanställs i en räkning som undertecknas av dig som har personlig assistans. Denna räkning skickas sedan till försäkringskassan och ska allra helst vara försäkringskassan tillhanda den 5e varje ny månad.

  Du som har personlig assistans beviljat av din hemkommun behöver inte skriva på någon räkning men det är lika viktigt att informationen om vem som har arbetat och när är korrekt.

  Det är av mycket stor vikt att din anordnare, dina personliga assistenter och du själv tar gemensamt ansvar för att all redovisning är korrekt. Personlig assistans är finansierat av skattemedel, att slarva med redovisningen är i bästa fall respektlöst och i värsta fall ett lagbrott. Självklart uppstår ibland fel som kan och måste rättas till.

  Anmälan om väsentligt förändrade förhållanden

  Försäkringskassan ställer krav på att så kallade väsentligt förändrade förhållanden rapporteras till myndigheten. Det är inte alltid helt tydligt vilka förhållanden som avses, men typiska exempel är när du har blivit beviljad tid för ett behov som av någon anledning inte längre är relevant, t.ex. om du har fått viss dubbelassistans för bad eller ridning och sedan slutar med denna aktivitet. Ett annat exempel är om du blivit beviljad personlig assistans under skola och byter skola eller går från förskola till grundskola, grundskola till eftergymnasial utbildning eller daglig verksamhet.

  Personlig assistans och andra insatser

  Det går att kombinera personlig assistans med andra former av insatser, t.ex. korttidsavlastning eller daglig verksamhet. Det är viktigt att vara känna till att du som mottagare av insatsen är skyldig att informera försäkringskassan om alla dina kompletterande insatser, då dessa kan påverka hur ditt assistansbeslut ser ut.

  Assistansomkostnader

  Du som har personlig assistans har också rätt att använda en del av assistansersättningen för att täcka kostnader som uppstår med anledning av att du har personliga assistenter.

  Det är skatteverket som reglerar hur dina assistansomkostnader ska hanteras och det är viktigt att vara medveten om vilka begränsningar som gäller, särskilt för dig som lever i familjegemenskap med någon eller några av dina personliga assistenter, eller har personliga assistenter som ingår i den så kallade närståendekretsen.

  Det är även viktigt att känna till reglerna gällande kostförmån.

  Läs mer om assistansomkostnader på Skatteverkets hemsida via länken nedan:

 • Vad gör personliga assistenter?

  Dina personliga assistenter är just det – dina. Du väljer själv vilken typ av person du söker. Exakt hur detta går till kan se olika ut hos olika assistansanordnare men det är viktigt att rekryteringen går så snabbt och energieffektivt som möjligt, utan att kvaliteten blir lidande.

  Dina personliga assistenter bistår dig i din vardag med det du behöver hjälp med, utifrån ditt beslut om personlig assistans och dina önskemål. Matlagning, fritidsaktiviteter, kommunikation, shopping, trädgårdsarbete, hundpromenader – det mesta är möjligt med rätt förutsättningar.

  Det finns begränsningar för vad en personlig assistent kan göra i tjänsten, dessa regleras i lagar och förordningar.

  Dina personliga assistenter förtjänar en fantastisk arbetsmiljö – när dina personliga assistenter mår som bäst gör de sitt bästa på jobbet! Med rätt assistansanordnare får du hjälp och stöd, tips och idéer om hur du kan tänka och agera för att underlätta för dina personliga stjärnor – i en välbyggd och välfungerande assistanslösning finns förutsättningarna för både dig och dina personliga assistenter att må bra.

Rekommendationer

Snabbval

Behöver du hjälp eller
rådgivning? Ring oss direkt:

0435-157 30

Snabbval

Funderar du på att byta assistansanordnare?

Klicka här

Snabbval Personlig Assistans: