Bli kund

Personlig assistans - en del av mitt liv

Ditt val är viktigt

Att välja assistansanordnare är ett viktigt beslut. Du behöver en assistansanordnare som du litar på, som är enkel att kommunicera med och som tar ansvar för vad de lovar. Valet du gör påverkar ditt liv, men även dina personliga assistenter och dina närstående.

Vi vill erbjuda dig både trygghet och utveckling. Rätt enkelt på pappret, men ett riktigt hantverk i praktiken.

Vår assistans ska vara bra för alla. För dig, för dina assistenter, för Tindra och för samhället. Inget konstigt, bara riktigt bra personlig assistans.

Vi tar helhetsansvar för allt som har med din assistans att göra, från rekrytering till juridik, och arbetar med relation, metod och kontinuitet.

Ring oss eller fyll i vårt kontaktformulär, så bokar vi ett möte när det passar dig. Vi tror verkligen på vad vi gör och träffas gärna för att berätta mer om hur vi arbetar.

Kvalitetspolicy och uppdragsavtal

Nedan kan du ta del av vår kvalitetspolicy och exempel på uppdragsavtal. Transparans är inte bara ett modeord hos oss – fråga vad du vill så lovar vi att svara efter bästa förmåga!

Ladda ned uppdragsavtal | Kvalitetspolicy

Bli kund personlig assistans

Fyll i dina uppgifter i formuläret nedan så återkommer vi till dig!

Våra ledstjärnor:

icon box image

Tydlighet

Vi måste förstå varandra och vara överens för att kunna sätta och uppfylla gemensamma mål. God kommunikation är nyckeln.

icon box image

Integritet

Personlig assistans handlar om livet. Vi värnar om det privata, om dig och det du tycker är viktigt. Vi håller på integriteten i våra relationer och i alla beslut vi fattar som assistansanordnare.

icon box image

Närhet

Tindra finns här när våra uppdragsgivare och medarbetare behöver oss, i alla frågor som rör personlig assistans och arbete.

icon box image

Delaktighet

Förmågan till delaktighet ser alltid olika ut beroende på person och funktionsvariation. I vårt arbete verkar vi för att vår uppdragsgivare alltid är delaktig i sitt eget liv, från planering till beslut, till genomförande av en aktivitet eller handling.

icon box image

Respekt

Vi visar ödmjukhet inför alla människors lika värde. Vi värdesätter varandras egenskaper och åsikter, även i konflikter. Vi är prestigelösa och arbetar mot samma mål och har respekt för det faktum att alla begår misstag.

icon box image

Ansvar

Att leva innebär ansvar. Vi är alla ansvariga för oss själva, vårt arbete, våra nära och kära, för att utvecklas och vårda vår kropp och själ. Ett arbete inom Tindra innebär ett ansvar i att förhålla sig till våra ledstjärnor. Ansvar får oss att växa och bli bättre.

Viktiga att tänka på – assistansanvändare

Här hittar du saker att fundera kring inför ett byte av assistansanordnare och exempel på hur Tindra assistans arbetar. Ju bättre du förbereder dig desto enklare blir det att fatta ett bra beslut.

På Tindra vet vi att personlig assistans inte är en vanlig affärsrelation. Det handlar om ditt liv och påverkar oss som tror på ett samhälle för alla på djupet. Det är därför vi använder oss av orden ”Personlig assistans – en del av mitt liv”.

Vi berättar gärna om hur vi arbetar. Ta kontakt med oss på det sätt som passar dig bäst!

Bli kund

 • Fundera på hur mycket ansvar du vill ha

  En av de största skillnaderna mellan olika assistansanordnare är hur mycket ansvar som läggs på plats hos dig som kund. Somliga delegerar gärna allt utom visst pappersarbete medan andra erbjuder en mellanväg.

  På Tindra vill vi alltid ta det fulla ansvaret. Vi vill ha möjligheten att använda vår kompetens och våra resurser fullt ut – när du litar på oss och låter oss ansvara för detaljerna i maskineriet bakom din personliga assistans så är vi som bäst.

  Du har totalt självbestämmande och dina behov, önskemål och förutsättningar ligger till grund för det uppdrag du ger oss – vi vill att du låter oss hantera rekrytering och bemanning, semesterplanering, utbildning och allt annat som ska finnas och fungera för att din personliga assistans ska hålla hög kvalitet.

  Låter det som att vi vill ta över och som att du kommer sakna inflytande? Vi vågar lova att upplevelsen är den rakt motsatta – vårt sätt att arbeta kräver att vi levererar den kvalitet vi utlovar i ett nära samarbete med dig.

 • Fundera på arbetsledning för dina personliga assistenter

  Att arbeta som personlig assistent är utmanande. De flesta arbetar själva, många gånger långa pass med en väldigt varierande uppsättning arbetsuppgifter. En personlig assistent kan under ett och samma arbetspass behöva vara allt från ställföreträdande kompis till undersköterska, samtalsstöd, armar, ögon och ben – ibland allt på en gång!

  Beroende på vilken assistansanordnare du väljer kommer dina personliga assistenter få mycket eller lite stöd i form av arbetsledning. Det skiljer även på lön, utbildning och andra förmåner. Vissa anordnare vill även att någon av dina assistenter ska fungera som arbetsledare med ansvar för arbetsmiljö, arbetstider och annat.

  På Tindra är arbetsledning – vår funktion som chefer för dina personliga assistenter – ett kärnområde. Vårt mål är att alltid kunna erbjuda dina personliga assistenter ett sammanhang och trygghet genom möten, dialog och kompetent ledarskap. Dina personliga assistenter är våra medarbetare och precis som du, vår kund, kan de alltid nå oss för att få det stöd som behövs.

  Även vi kan, i samråd med vår kund, delegera ett stort ansvar till en duktig personlig assistent. När vi gör det tar vi ansvar för att assistenten får de förutsättningar som krävs för att lyckas och må bra i sin roll som medarbetsledare. Vi delegerar aldrig uppgifter som riskerar att slita ut eller förstöra förutsättningarna för din assistent. Någon i vår administration är alltid chef och sitter på det tyngsta ansvaret. En medarbetsledare i Tindra får t.ex. aldrig skriva anställningsavtal, beordra en kollega eller ansvara för ekonomiska beslut.

  Våra personliga assistenter har som regel möten med sin arbetsledning var fjärde till var sjätte vecka. Vid sjukdom tar Tindra det fulla ansvaret för bemanning, ibland med stöd av medarbetsledare, och detsamma gäller vid konflikter i personalgrupp eller andra frågor som gäller dina personliga assistenters arbetssituation.

 • Fundera kring hur din assistansersättning kommer användas

  Ersättningen din assistansanordnare får för din personliga assistans är alltid densamma, oavsett vilken anordnare du har valt. Vissa kommuner har en lägre ersättning än andra men Försäkringskassans ersättning – den så kallade schablonersättningen – ser alltid likadan ut. Det finns ett undantag som kan träda i kraft om din assistans är extra kostsam. Du hittar information om detta på försäkringskassans hemsida.

  Din assistansersättning ska täcka många olika utgifter – löner, arbetsgivaravgifter, försäkringar till utbildningar, möten, omkostnader, administration och mer därtill. Beroende på hur din anordnare är organiserad och hur ditt avtal med anordnaren ser ut finns olika mycket utrymme till dessa saker.

  Även om kostnaderna för dig, privat, aldrig skiljer sig skulle man likväl kunna kalla Tindra för en dyr assistansanordnare. Detta beror på hur vi har valt att organisera oss, där Tindras administration är förhållandevis stor sett till antalet kunder och medarbetare. Vi är närvarande och delaktiga, följer upp alla händelser och ärenden. Vi arrangerar utbildningar och aktiviteter och är måna om att hela tiden besitta den senaste kunskapen om dig och dina behov, vad som sker inom politiken och juridiken, med mera.

  Du och dina assistenter kan när som helst nå en person i administrationen som har fullgod kunskap om just ditt ärende – och som du kan lita på hanterar din fråga på ett sätt som fungerar för dig. Vi finns tillgängliga dygnet runt, året runt genom vår jour.

  För att kunna erbjuda dig och dina personliga assistenter rätt kunskap och resurser i alla lägen måste vi förse oss med rätt redskap. Vi behöver ha rätt personer på plats. Vi behöver träffa din personal ofta. Vi vill sätta så höga löner som möjligt. Vi vill erbjuda aktiviteter och utbildningar. Framförallt vill vi kunna hålla det vi lovar – att vi alltid tar ansvar för att du har rätt lösning, att du har personliga assistenter på plats hela tiden, att vår rekrytering är högklassig och att du som vår kund ska kunna släppa på ansvar och kontrollbehov för att du litar på oss. Det kostar, men aldrig utan anledning!

  En assistansanordnare som inte vill eller kan erbjuda samma typ av kvalitet i sina lösningar bör även ha en annan fördelning av sina kostnader. Fråga oss gärna så berättar vi mer om varför vi arbetar som vi gör och vilka effekterna blir på din och dina personliga assistenters upplevelse av oss som anordnare och arbetsgivare!

 • Arbetsgivarorganisation

  En seriös assistansanordnare är alltid medlem i en arbetsgivarorganisation. Som anordnare finns det fler än en att välja på och valet avgör bland annat vilket kollektivavtal som sedan gäller för medarbetarna i organisationen.

  Som idéburen och värdegrundsbaserad assistansanordnare är Tindra personlig assistans AB medlem i arbetsgivarföreningen KFO. Tindras VD, Jonas Urkedal, sitter i styrelsen för KFOs branschorganisation för personlig assistans (KFO-PA) och deltar aktivt i övergripande frågor om personlig assistans, från assistansersättningen och rätten till personlig assistans till kollektivavtal och kompetent stöd till medlemsorganisationerna.

  KFO-PA företräder cirka 500 medlemsorganisationer runt om i landet och som ett led i medlemskapet måste medlemmarna godkänna KFO-PAs etiska riktlinjer. Se gärna dessa riktlinjer nedan. Du kan även läsa mer om KFO och det arbete en arbetsgivareorganisation utför.

 • Fackligt samarbete

  Samarbetet med Kommunal – de personliga assistenternas fackförbund – är viktigt. Kommunal har ofta örat mot rälsen, så att säga, och har en god uppfattning om vilka arbetsgivare som sköter sig och tar ansvar för sina personliga assistenters arbetsmiljö även i praktiken.

  På Tindra har vi ända sedan vi öppnade våra dörrar vårdat vår relation med Kommunal, som är det fackförbund vars uppgift det är att företräda personliga assistenter. Vi tror på de fackliga organisationernas funktion i samhället och den Svenska Modellen, där arbetsmarknadens partner tillsammans hanterar löne- och villkorsfrågan.

  Vi rekommenderar alltid våra medarbetare att ansluta sig till Kommunal då vi av erfarenhet dialog och samarbete leder till utveckling och kvalitet.

  På Tindra assistans bjuder vi in Kommunal så ofta vi kan – till våra introduktionsutbildningar för personliga assistenter, till aktiviteter och till våra arbetsmiljömöten. Tillsammans är vi smartare och starkare – Kommunal och Tindra delar målet att våra medarbetare ska må bra i sitt arbete.

  Läs gärna intervjun nedan som Kommunals medlemstidning gjort med Tindra personlig assistans VD, Jonas.

 • När ska jag byta anordnare?

  Ett byte av assistansanordnare ser olika ut och mer eller mindre komplext beroende på hur din situation ser ut och vad som ligger till grund för att du vill byta anordnare. Här följer några exempel på frågor som Tindra alltid behöver ha svar på i samband med att vi börjar undersöka om vi är rätt val för dig:

  • Hur stort assistansbeslut har du?
  • Hur många personliga assistenter behöver rekryteras?
  • Hur ser ditt schema ut?
  • Finns särskilda krav på dina personliga assistenter som kan förlänga rekryteringsprocessen?
  • Varför byter du anordnare? Är det bråttom eller till och med kris?
  • Finns det specifika förutsättningar som kräver specialkompetens i Tindras administration och/eller hos dina personliga assistenter?
  • Är vår kund barn eller vuxen? Vilken typ av funktionsvariation ligger till grund för ditt assistansbeslut?

  Frågorna är så klart många, från dig men även från oss. Vi vet av erfarenhet att ju bättre vi förbereder oss, desto enklare blir det även att göra ett bra arbete.

  När så är möjligt är det bästa att bytet av anordnare sker i perioderna januari till och med maj, eller september till och med november. För att kunna ta ansvar måste Tindra förbereda sig och skapa förutsättningar – vi vill därför undvika att åta oss nya uppdrag under perioder som i hög utsträckning påverkas av ledigheter.

  Om du befinner dig i en krissituation och snabbt behöver byta assistansanordnare är det extra viktigt att du får rätt stöd och hjälp i processen. Vi gör ofta undantag från vår regel om när det är bäst att byta anordnare – vi vet ju att personlig assistans, precis som livet, inte alltid följer planen. Vänd dig till oss med dina frågor, så svarar vi efter bästa förmåga med förhoppningen om att snabbt få till stånd ett personligt möte eller samtal.

Rekommendationer

Snabbval

Behöver du hjälp eller
rådgivning? Ring oss direkt:

0435-157 30

Snabbval

Funderar du på att byta assistansanordnare?

Klicka här