Information angående Coronaviruset

Här hittar du Tindras information om coronaviruset, hur vi arbetar med att förebygga smitta och sådant som är viktigt för dig som är personlig assistent eller har personlig assistans.

Tindra följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Informationen är senast uppdaterad: 2021-06-01

De två viktigaste redskapen för att minska risk för smittspridning är god hygien och eget ansvarstagande. Håll i – håll ut – håll avstånd!

Lättade restriktioner med anledning av minskad smittspridning, fas 1 from 21-06-01

Smittspridningen och antalet covidpatienter i slutenvården minskar kraftigt i takt med att den största vaccinationskampanjen i Sveriges historia rullar på.

Från och med den 1a juni lättas restriktionerna upp i faser. Fas 1 innebär bland annat att serveringsställen får ha öppet till 22:30, nya deltagartak för verksamheter såsom allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, med mera. Fas 2 beräknas införas från och med den 1a juli.

Läs mer om de förändrade omständigheterna genom länken nedan. Där hittar du även en tydlig PDF med beskrivning av steg 2-5. Notera att detaljerna kan ändras och datum kan flyttas.

Information om regeringens plan för avveckling av restriktioner

Vaccination mot covid-19, 21-01-22

Efter att ha mottagit information från en av de kommuner vi är verksamma i kan vi nu delge ytterligare information gällande vaccination. Ta del av denna i vårt nyhetsinlägg genom följande länk:

Information gällande vaccination av assistansanvändare och personliga assistenter

Du bör även informera dig om vaccination mot covid-19 genom följande officiella kanaler:

Till dig som vaccinerar dig mot Covid-19 (Länk till information hos Folkhälsomyndigheten)

Information om vaccination mot covid-19 i Skåne på Region Skånes webbplats

Information om vaccination på 1177.se

Stanna hemma om du har symtom

Du som har symtom ska ej gå till jobbet. Kontakta Tindra enligt vår rutin för frånvaroanmälan. Vi hjälper dig i fråga om provtagning.

Du som är uppdragsgivare behöver också stanna hemma om du har symtom. Kontakta Tindra så hjälper vi dig med vem du ska kontakta och vad du behöver tänka på för provtagning.

Hög belastning på Tindras bemanning

Med anledning av Covid-19 har vi sedan april månad väldigt hög belastning på vår bemanning. Alla med symtom ska stanna hemma, många är sjuka och våra chefer och samordnare arbetar dygnet runt för att hantera den frånvaro som detta skapar.

Vi har otroliga medarbetare ute i våra arbetslag som sliter och håller modet uppe. Vi ser er och vi förstår att det är tungt. Tillsammans är vi starka och förr eller senare tar vi oss ut ur det här eländet.

Vi ber om ursäkt om vi i samband med detta är långsammare på att svara eller återkoppla, eller om något trillar mellan stolarna. Vi är tacksamma för din påminnelse om så är fallet, och för din respekt och förståelse.

Vanliga frågor – Covid-19

Här hittar du nyttig information kring Covid-19

Covid-19

 • Hur får jag mitt karensavdrag återbetalt?

  Sedan den 7e april kan du som privatperson ansöka om återbetalning av karensavdraget via Försäkringskassan. Du ansvarar själv för detta, Tindra kan ej göra det.

  Du hittar information om detta på Försäkringskassans hemsida

 • Vilka regler gäller för läkarintyg vid VAB eller sjukdom?

  Från och med den 1a november är reglerna för intyg vid VAB eller sjukdom ändrade igen. Just nu gäller läkarintyg från och med dag 8 vid ersättning för VAB och från och med dag 15 vid sjukdom.

 • Vad kan jag som uppdragsgivare (assistansberättigad) göra för att minska risken för smittspridning?

  De bästa råden av alla är att hålla god hygien samt att inte träffa fler personer än nödvändigt. Läs och följ folkhälsomyndighetens rekommendationer!

  Tvätta dina händer ofta och noga.

  Undvik folksamlingar, handla bara det nödvändiga, när det är nödvändigt och håll om möjligt extra avstånd till dina personliga assistenter när så är möjligt.

  Kontakta gärna Tindra för information och rådgivning.

 • Vad kan jag som personlig assistent göra för att minska risken för smittspridning?

  De bästa råden av alla är att hålla god hygien samt att inte träffa fler personer än nödvändigt. Läs och följ folkhälsomyndighetens rekommendationer! Tvätta dina händer ofta och noga.

 • Min uppdragsgivare eller min personliga assistent har covid-liknande symtom eller konstaterad covid-19 och jag är orolig, vad gäller?

  Oron är stor hos alla just nu och vi på Tindra respekterar detta. Det är viktigt att alla förhåller sig till de rutiner som finns i verksamheten. Dessa baseras enbart på officiella riktlinjer från Folkhälsomyndigheten och Region Skåne.

  Våra personliga assistenter utför en samhällsviktig funktion och måste kunna fortsätta sitt arbete trots det ansträngda läget.

  Du som är frisk fortsätter ditt arbete och följer de instruktioner och rutiner du får av Tindra om din uppdragsgivare är sjuk i covid-19 eller visar symtom.

  Du som är uppdragsgivare får information av Tindra om hur vi minimerar risk för smittspridning om en av dina assistenter har utvecklat symtom eller testats positivt för covid-19.

  Tindra följer de officiella riktlinjerna och kan under omständigheterna inte göra några särskilda avsteg baserat på personliga önskemål som frångår dessa riktlinjer.

 • Vad gäller om en person som bor i hushållsgemenskap med min uppdragsgivare har konstaterad covid-19?

  Alla med symtom är skyldiga att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det är viktigt att Tindra får information om risk för covid-19 tidigt, så vi kan stötta samtliga som påverkas av den personliga assistansen.

  Personen med covid-19 ska minimera kontakten med andra personer.

  Vid behov aktiveras skyddsutrustning på din arbetsplats. Kontakta alltid Tindra innan skyddsutrustning aktiveras.

 • Har vi fortfarande APT och andra möten på Tindra?

  Vi har för närvarande inga fysiska möten om dessa ej är absolut nödvändiga. Vi genomför vissa möten med hjälp av den digitala plattformen Teams. Du som ska delta vid ett digitalt möte får på förhand information om hur du ansluter och deltar i mötet.

 • Vad gäller om jag tillhör en riskgrupp?

  Uppdragsgivare

  Du som är uppdragsgivare i Tindra och tillhör riskgrupp bör informera Tindra om detta. Det är särskilt viktigt att du träffar så få människor som möjligt och att god hygien iakttags bland dina närstående och dina personliga assistenter.

  Personliga assistenter

  Du som är personlig assistent och tillhör riskgrupp behöver konsultera sjukvården gällande ditt arbete. För personer som tillhör riskgrupp och därför ej kan arbeta finns möjlighet att ansöka om smittbärarpenning.

 • När kan jag återgå i arbete efter att jag haft Covid-19 eller annan sjukdom?

  Alla som testats och visat sig bära på Covid-19 får personliga instruktioner av sjukvården. Du ska alltid följa dessa. Informera Tindra om vad just du fått för information.

  Om du testats positiv för covid-19:

  Du kan återgå till arbetet när du tillfrisknat och det gått minst sju dygn sedan du blev sjuk. De sista två dygnen ska ha varit utan feber och med gott allmäntillstånd. Detta gäller även om du har kvar enstaka lindriga restsymtom (lätt hosta och snuva eller lukt- och smakbortfall).

  Om du har blivit provtagen och har covid-19 men saknar symtom gäller återgång till arbetet efter sju dygn från den dag testet togs.
  Särskilda rutiner gäller för personer med allvarliga symtom som har vårdats på sjukhus.

  Om du testats negativt för covid-19:

  Om ditt test visat att du ej har covid-19 kan du återgå i arbete när du känner dig frisk och allmäntillståndet tillåter.

  Om du har symtom men ej har testats ännu:

  Om dina symtom har en tydlig orsak som du känner igen sedan tidigare och inte kan antas bero på covid-19, t.ex. migrän eller allergi, ska inte stanna hemma från arbetet och behöver ej testas.

  Du som fått symtom som är snabbt övergående, om du t.ex. vaknar och är lite hängig men redan nästa dag känner dig helt bra, behöver inte ta test för covid-19 men ska stanna hemma i två dygn för att försäkra dig om att symtomen verkligen är tillfälliga. Om du inte har fler symtom kan du därefter gå tillbaka i arbetet.
  Om symtomen inte går över efter ett dygn behöver du testa dig. Kontakta Tindra.

 • Vilken skyddsutrustning ska jag använda och när?

  Skyddsutrustning används aldrig i förebyggande syfte. Kontakta alltid din chef eller en av Tindras samordnare vid misstanke om smitta. Använd ej skyddsutrustningen utan att först ha fått klartecken från din chef eller samordnare på Tindra.

  Alla Tindras arbetsplatser har tillgång till all utrustning som krävs för att kunna fortsätta arbetet trots misstanke om eller konstaterad smitta.

  Läs noga den information som följt med skyddsutrustningen till din arbetsplats innan den används.

  Informera Tindra i god tid om skyddsutrustningen är på väg att ta slut – vi kör omedelbart ut med mer utrustning till dig, dina assistenter eller dina kollegor.

 • Vad gäller om en person jag lever med har fått Covid-19?

  Personer som lever i hushållsnära gemenskap med någon som blivit sjuk i covid-19 ska isolera sig och kontakta vården för eventuellt testning. Vid konstaterad smitta i ditt hushåll kommer du bli kontaktad av vården.

  Du som inte kan gå till arbetet på grund av att en person i hushållsgemenskap har konstaterad covid-19 kan ansöka om smittbärarpenning.

  Läs Folkhälsomyndighetens uppdaterade rutiner här

 • Hur bokar jag provtagning?

  Personlig assistent

  Du som arbetar som personlig assistent och uppvisar symtom på smitta ska kontakta Tindra för bokning av provtagning. Om du arbetar i ett team där smittan finns avgör din uppdragsgivares vårdcentral om provtagning ska ske eller ej i samband med smittspårning.

  Uppdragsgivare

  Du som är assistansberättigad ska alltid boka provtagning genom din vårdcentral. Tindra kan hjälpa dig med detta. Om du bokar själv måste du informera vårdcentralen om att du har personlig assistans och att dina personliga assistenter också kan vara smittade. Om du är smittad ansvarar vårdcentralen för smittspårning och behöver då information av Tindra.