Sämre chanser för barn att få assistans med nya lagen

Sämre chanser för barn att få assistans med nya lagen
13 juli, 2023 Jonas
1 minuts läsning

Minskade möjligheter till assistans för barn med nya lagändringar

Sedan årsskiftet är föräldraavdrag infört vid bedömning av rätt till personlig assistans. Syftet med lagändringen har varit att det skulle bli lättare för barn med funktionshinder att få personlig assistans. Istället tycks resultatet ha blivit det motsatta.

I Assistanskolls intervju med Jessica Gustavsson på CJ Advokatbyrå framkommer att Försäkringskassan sedan årsskiftet först gör det sedvanliga avdraget för föräldraansvar. Sedan gör de ytterligare ett avdrag, det som infördes vid årsskiftet. Resultatet blir att det tvärtemot intentionen med lagändringen nu är ännu svårare för barn med funktionsnedsättning att få personlig assistans.

På Tindra har vi trots detta fått ett par positiva besked de senaste veckorna, med två barn som beviljas assistans genom sin hemkommun. Vi oroas naturligtvis av utvecklingen – kommunerna tenderar att påverkas kraftigt av hur försäkringskassans prövningar genomförs.

Läs mer om hur försäkringskassans tillvägagångssätt påverkar assistansbedömningar, hur det kom sig att vi hamnade här och vad som behöver ske för att det ska till en förändring genom länken nedan.

Assistanskoll: ”Barn är i ett klart sämre läge efter att föräldraavdraget infördes”