Utredaren i DN Debatt: “Så ska fler barn få rätt till personlig assistans”

Utredaren i DN Debatt: “Så ska fler barn få rätt till personlig assistans”
26 maj, 2021 Jonas
3 minuters läsning

I januari 2020 tillsatte regeringen en särskild utredare med uppdraget att se över möjligheten att stärka rätten till personlig assistans för stöd vid egenvårdsinsatser, analysera och föreslå hur rätten till personlig assistans för behov av hjälp med tillsyn kan stärkas samt se över hur föräldra-ansvaret vid bedömningen av personlig assistans kan smalnas av.

Den särskilda utredaren, Fredrik Malmberg, skulle enligt de ursprungliga direktiven ha redovisat sitt betänkande i mars. Efter en förlängning redovisades istället betänkandet här om dagen, den 24e maj.

Stärkt rätt och stärkt tillsyn

Under många år har rätten till personlig assistans urholkats och förändrats på olika sätt. Assistansberättigade har blivit av med delar av eller till och med hela sitt assistansbeslut. Det är svårare än någonsin att få personlig assistans, särskilt för barn. Som en del av januariavtalet mellan regeringspartierna, Centern och Liberalerna, tillsattes utredningen “Stärkt rätt till personlig assistans för stöd vid egenvård, vid tillsyn samt för barn”.

Utredningen, även kallad “Stärkt rätt till personlig assistans” i korthet, föreslår i sitt betänkande reformer för barn och vuxna med stora och varaktiga funktionsnedsättningar för totalt 2,7 miljarder kronor. Av dessa skall 1,3 miljarder gå till förbättringar för barn med behov av personlig assistans. Utredningen saknar ovanligt nog kostnadsfokus och de slutsatser som utredaren drar är fokuserade på kvalitativa förbättringar, vilket innebär förvånansvärt trevlig läsning.

Föreslagna förbättringar

Utredningen sammanfattas den 26e maj i DN Debatt till tre förbättringsförslag.

  1. Åtgärder som läker konsekvenser av praxisförändring. Utredaren föreslår utökade möjligheter att beviljas personlig assistans så att fler personer med omfattande behov kan beviljas insatsen. Man räknar med att ytterligare ca. 2000 personer, varav 800 barn, på detta vis skulle kunna bli beviljade personlig assistans.
  2. Ökad rättssäkerhet för barn. Vad gäller rätt till personlig assistans för barn så föreslår utredaren att omfattande medicinska behov ska undantas avdrag för föräldraansvar, samt att föräldraansvaret ska regleras tydligare i syfte att skapa lika och rimliga bedömningar. Detta förväntas leda till att ytterligare 460 barn kan beviljas personlig assistans (då totalt 1260 barn).
  3. Tryggare sjukvårdande insatser. Utredaren föreslår ett ramverk för hälso- och sjukvården som ska innebära ökad tydlighet gällande det ansvar som åligger hälso- och sjukvården vid vård av personer med omfattande funktionsnedsättningar. Detta förslag ska leda till att de personer som har stora och varaktiga funktionsnedsättningar och som i sin vardag har behov av sjukvårdande insatser får möjlighet till ett sammanhållet stöd utan att förlora sin personliga assistans.

Samtliga tre förslag låter minst sagt välbehövda. På Tindra ser vi med spänning fram emot vad utredningen kan leda till. Kommer politiken ta tillfället i akt och åtgärda några av de stora brister som plågat assistansen och personer med behov av personlig assistans under lång tid, eller ej? Debatten om den personliga assistansen har precis som mycket annat hamnat i skuggan av pandemins hemska konsekvenser och det är viktigt att frågan lyfts fram igen, i takt med att samhället börjar återgå till någon form av normaltillstånd.

Läs gärna debattartikeln i sin helhet på DN genom länkarna nedan. Där hittar du även länkar till utredningen och dess direktiv. Trevlig läsning!

Vill du lära dig mer om personlig assistans?