Akut-Covid-Kit

Akut-Covid-Kit
23 november, 2020 Jonas
3 minuters läsning

Sedan en tid tillbaka har vi börjat förse samtliga team i Tindra med små covid-kit. Dessa kit innehåller en mindre mängd av all utrustning som behövs när misstanke om smitta föreligger.

Om det av någon anledning finns anledning att misstänka att vår uppdragsgivare eller personal i ett team har fått Covid-19 är det viktigt att agera så snabbt som möjligt. Med detta kit på plats finns den utrustning som behövs för att våra personliga assistenter ska kunna arbeta med fullgod skyddsutrustning i väntan på att Tindra levererar mer skyddsmaterial.

Utrustningen ska bara börja användas efter samråd med ansvarig chef eller samordnare på Tindras kontor.

I “kittet” finns:

 • 1 st visirhållare (samt bruksanvisning)
 • 2 st plastskydd till visir
 • 5 st munskydd
 • 2 pkt handskar
 • 1 st handsprit med pump
 • 3 st förkläden
 • 5 st soppåsar

För att minska risken för att viruset sprids på arbetsplatsen måste utrustningen användas korrekt! Var noga med att läsa instruktionerna som följer med utrustningen och ställ frågor till Tindra vid behov.

Gör så här:

 1. Se till att visiret är iordningsställt innan du går vidare till punkt 2
  – Anvisningar för hur du monterar ihop visiret finns separat
 2. Sprita dina händer, ta på förklädet
  – Förkläde: ta nytt förkläde om det finns risk att det kommit i kontakt med kroppsvätskor
 3. Sprita händerna igen, ta på munskydd
  – Munskydd: ta nytt munskydd varje gång det tagits av eller efter som längst 6 timmar
 4. Sprita händerna igen, ta på visir
 5. Sprita igen, ta på handskar
  – Handskar: ta nya handskar efter hygiennära situationer/när de varit i kontakt med kroppsvätskor
 6. Ta av utrustningen sprita händerna efter varje moment – handskar först – munskydd tar du av sist – och lägg allt engångsmaterial i soptunna och förslut påsen.
 7. Sprita eller tvätta dina händer med tvål och vatten

Visirets huvuddel och plastskydd är återanvändbara. Tvätta dessa omedelbart efter att de använts, varsamt med tvål och vatten.

God hygien

Ingenting är mer effektivt för att förhindra smittspridning än god hygien! Tvätta dina händer ofta och noga. Nys i armvecket.

Utbildning

Tindra har regelbundet informerat om den digitala utbildning som alla personliga assistenter ska gå gällande Covid-19 och skyddsutrustning. Du kan genomföra utbildningen hur många gånger som helst! Den tar ca. 15 minuter.

Kontakta oss

Om du har några som helst frågor gällande Covid-19 och ditt arbete, kontakta oss för mer information och rådgivning.

Blå grupp (Uppdragsansvariga Marie, Annemo): 0435-56643

Vit grupp (Uppdragsansvariga Andreas, Anette): 0435-56644

Eget ansvar

Vi har alla ett eget ansvar för att minska risken för smittspridning! Följ Folkhälsomyndighetens råd och lokala riktlinjer.

Du hittar de skärpta råden för Region Skåne genom att klicka här.