Covid-19 uppdatering: Smittspridningen ökar drastiskt i Skåne

Covid-19 uppdatering: Smittspridningen ökar drastiskt i Skåne
23 oktober, 2020 Jonas
3 minuters läsning

Som du säkert har läst så är smittspridningen på väg uppåt igen i stora delar av Europa, så även här i Sverige. Enligt den senaste infon har antalet registrerade smittade per dag i Skåne på kort tid ökad från 55 fall till över 100 fall. Vi måste ta detta på största allvar och ta nya tag för att smittspridningen inte ska drabba hårdare än den måste.

Vi kan vidare informera om att vi på Tindra nu har vårt första fall av smitta som riskerat sprida sig i ett av våra arbetslag. Vi följer detta noga för att se hur det utvecklar sig. Detta exempel har snabbt satt fokus på hur viktigt det är med enkla, tydliga rutiner. Det är naturligt att man blir rädd, orolig och osäker när risk för smitta föreligger. Vi måste tillsammans göra allt vi kan för att hindra smittspridning oss för att vid behov kunna hantera eventuell smittspridning.

Håll i, håll ut och framförallt – håll avstånd!

Du som har personlig assistans, du som arbetar som personlig assistent och du som är familjemedlem och/eller företrädare för någon med personlig assistans måste ta risken för smittspridning på mycket stort allvar. Vi behöver alla följa de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten satt till punkt och pricka. Allas insats och ansvarstagande är nödvändigt för att vi ska komma igenom detta så helskinnade som möjligt.

Nedan följer vad du bör beakta för att minska risk för smittspridning i ditt hem och på din arbetsplats:

  • Stanna hemma vid symptom. Informera Tindra om du tror att risk för smitta föreligger.
  • Tvätta händerna ofta. Sprita händerna när det ej finns möjlighet att tvätta dem.
  • Beakta socialt avståndstagande. Träffa inte människor du inte brukar träffa. Undvik köpcentrum. Stå inte i trånga köer. Ta mod till dig och be personer i din närhet flytta sig lite om de kommer för nära.
  • Behöver du resa med kollektivtrafik: Undvik att resa i rusningstid. Vänta på nästa buss eller tåg om det är fullt. Gå eller cykla om du har möjlighet. Använd gärna munskydd (delas ut på Skånetrafikens kundcenter och gäller också för dig med färdtjänst – även Tindra kan förse dig som reser kollektivt i tjänsten med munskydd)
  • Testa dig vid symtom. Det är bättre att testa sig en gång för mycket än en gång för lite. Medarbetare kan vända sig till Tindra för information om testning i egenskap av personal.
  • Uppdragsgivare och övriga kan genom 1177.se boka tid för självtest. Du som har särskilda omständigheter eller är företrädare för en person som har särskilda omständigheter och därför ej kan genomföra självtest kan vända dig till din vårdcentral för råd om testning.
  • Informera Tindra om allt som gäller smitta eller risk för smitta.

Tindra fyller på sitt lager med skyddsutrustning. Samtliga Team kommer inom kort att ha ett akut-kit på plats bestående av en tillräcklig mängd skyddsutrustning som tillåter ett snabbt och säkert agerande vid behov, i väntan på att ett stort covid-kit kan forslas till den drabbade arbetsplatsen.

Länk till Folkhälsomyndighetens rekommendationer
Länk till 1177.se

Vi hjälps åt!