Information om: Covid-19

Information om: Covid-19
13 mars, 2020 Jonas
2 minuters läsning

Vi har under dagen (200313) gjort ett utskick med detaljerad information gällande Covid-19 och Tindra till våra uppdragsgivare, per epost. Om informationen av någon anledning ej nått dig, vänligen skicka ett mail till jonas@tindra-ab.se så får du den med vändande post. De av våra uppdragsgivare som loggar in i TindraTid i egenskap av uppdragsgivare kan hittar även denna information under dokument.

Du som är medarbetare hittar uppdaterad information under dina dokument i TindraTid. Vi vädjar till samtliga, så väl medarbetare som uppdragsgivare, att ta del av den senaste informationen från start till slut.

Vi vill passa på att nämna följande i korthet, mer information finner du enligt ovan;

1. Vi har i dagsläget ingen information om att någon med anknytning till Tindra har smittats eller misstänks ha smittats av Covid-19.

2. I syfte att motverka smittspridning kommer vi från och med idag ställa in samtliga möten med våra personalgrupper i 14-dagarsintervaller. Vi kan om så är nödvändigt göra undantag från denna regel, du som berörs kommer i sådant fall få personlig information.

3. Vi har med anledning av regeringens rekommendation att alla med symptom på luftvägsinfektion eller andra symptom som påminner om Covid-19 redan en högre belastning i fråga om bemanning. Våra två prioriteter just nu består av att bidra till minskad risk för smittspridning och bemanning av våra uppdrag.

Vi ber om hjälp på så vis att Du tar ansvar för att hålla mycket god handhygien, samt informera Tindras administration i enlighet med vad som framgår av den särskilda informationen om Covid-19 som återfinns under dokument i TindraTid.

Vi uppmanar vidare alla att förhålla sig till aktuella, korrekta källor i fråga om Covid-19. Även dessa återfinns i den särskilda informationen.

Vi följer utvecklingen tätt och uppdaterar vår information efter hand.

Vi önskar alla en trevlig helg!