Nu går den omtalade LSS-utredningen ut på remiss

Nu går den omtalade LSS-utredningen ut på remiss
24 augusti, 2020 Jonas
LSS-utredningen tindra assistans
3 minuters läsning

Idag kan vi läsa i Assistanskoll att den så omtalade och kritiserade LSS-utredningen går ut på remiss. Utredningen har varit klar sedan januari 2019 och innehåller en mängd olika förslag till ändringar i LSS. Många av förslagen är häpnadsväckande drastiska och har med rätta kritiserats av såväl brukarorganisationer som andra LSS-kunniga. Samtidigt som LSS-utredningen har legat i träda har även en annan utredning hunnit bli klar, kallad “Översyn av yrket personlig assistent”. Reaktionerna på denna har inte varit fullt så starka, då direktiven till utredningen varit annorlunda och mer balanserade.

Sedan LSS-utredningen blev klar har den legat och samlat damm hos Socialförsäkringsminister Lena Hallengren. Känslan är att de drastiska förslagen i kombination med de allt starkare rösterna mot försämringarna i LSS gjorde det hela alldeles för politiskt obekvämt. Förhoppningen har varit att utredningen aldrig skulle gå på remiss utan helt enkelt kasseras men när så nu ändå blir fallet så sker det med vissa reservationer.

Under omständigheterna finns det några saker att vara försiktigt positiv över. Detta ändrar dock inte på det faktum att utredningen i grunden upplevs som ett symptom på de senaste årens tydliga vilja att minska kostnader och begränsa rättigheter för personer med behov av insatser enligt LSS.

Positivt

Lena Hallengren har i samband med att utredningen går på remiss skickat med kompletterande instruktioner. Du kan läsa Socialdepartementets pressmeddelande gällande att utredningen går ut på remiss här. Remissinstanserna ska bortse från flera av de mest drastiska förslagen i utredningen, däribland förslaget om att ta bort assistans för barn under 16 år och för personer med varaktiga psykiska funktionsnedsättningar, samt förslaget om att andra personliga behov ska sammanfattas i en schablontid på 15 timmar per vecka.

Min förhoppning är att det motstånd som genom olika organisationer, däribland främst brukarorganisationerna, vuxit fram har blivit så starkt att det i praktiken vore politiskt självmord att genomföra ändringar som vore till så uppenbar nackdel för individen. Jag hoppas även att motståndet framöver fortsätter växa och organisera sig – det är inte tillräckligt med att dåliga förslag i en ännu sämre utredning inte genomförs, LSS är i stort behov av att lyftas och förbättras.

Negativt

Utredningens direktiv är i grunden vinklade och vittnar om att den politiska viljan att vidta åtgärder som är till nackdel för individen. Kritiken mot fel och brister i hur LSS används har tilltagit under många år och statistik från försäkringskassan vittnar om att det idag är ytterst svårt att bli beviljad personlig assistans. Även om remissrundan enligt instruktion från Lena Hallengren ska bortse från vissa förslag så är detta i enlighet med januariöverenskommelsen och inte nödvändigtvis vad socialdemokraterna själva skulle önskat.

Dom efter dom från Högsta Förvaltningsdomstolen har slagit hårt mot assistansen, särskilt i kombination med hur domarna tolkas av en besparingsivrig Försäkringskassa, och vi har en lång väg att vandra innan vi som brinner för ett samhälle för alla – även personer med behov av stöd enligt LSS – kan andas ut igen.

Lär dig mer om personlig assistans

Läs gärna Assistanskolls artikel om LSS-utredningen genom att klicka här. Assistanskoll har fler än 70 artiklar på temat LSS-utredningen.

Du kan ta del av den andra omnämnda utredningen – Översyn av yrket personlig assistent – genom att klicka här (.pdf).

Jonas Urkedal, VD