Sophie Karlsson, IFA – “Assistansanvändare riskerar utnyttjas och bli återbetalningsskyldiga”

Sophie Karlsson, IFA – “Assistansanvändare riskerar utnyttjas och bli återbetalningsskyldiga”
21 augusti, 2020 Jonas
3 minuters läsning

I en intervju med den oberoende nyhetssidan Assistanskoll uttalar sig Sophie Karlsson, ordförande i IfA, om ett nytt problem inom den personliga assistansen. Sedan en dom i HFD – Högsta Förvaltningsdomstolen – i början på 2019 kan assistansberättigade få sin assistansersättning utbetald till ett eget konto. Därefter kan personen anlita en anordnare som saknar tillstånd från IVO.

Assistansanordnare kan på detta vis kringgår systemet med tillståndskrav och i förlängningen slippa förhålla sig till vissa av de lagar och regler som styr den personliga assistansen. Skyldigheter och risker skjuts istället över på den assistansberättigade som riskerar att lida skada. Kryphålet riskerar även att göra tillvaron för seriösa, regelpliktiga assistansanordnare och egna arbetsgivare svårare.

Anordnare som utnyttjar kryphålet tycks ha satt i system att hjälpa assistansberättigade söka eget tillstånd. Riskerna för den assistansberättigade är påtagliga, då det är individen själv istället för bolaget som kan bli ekonomiskt lidande om t.ex. Försäkringskassan på grund av felaktigheter eller oegentligheter i redovisningen väljer att inte betala ut assistansersättningen. Även skyldigheter enligt arbetsmiljö och arbetstidslag faller på individen, frågor som ofta kräver mycket tid, kunskap och erfarenhet.

Den personliga assistansen är utsatt på flera fronter

På Tindra tycker vi det är tråkigt att den personliga assistansen fortsatt pressas av systemfel. Det är tillräckligt komplicerat som det är, med låga ersättningar och en lagstiftning som genom domstolar och myndigheter har förvandlats till något som står väldigt långt ifrån dess ursprungliga intentioner. Alla former av cyniskt utnyttjande av assistansreformen måste motarbetas snabbt och kraftigt. Det sista assistansen behöver är att entreprenörer letar kryphål för att enklare kunna utnyttja personlig assistans för att tjäna pengar. Branschen är alltid i behov av duktiga entreprenörer och nytänkare för att utvecklas och hålla motståndet mot negativa förändringar igång, men aldrig på bekostnad av respekt för de grundläggande värderingar som assistansreformen är byggd på.

Skydda individen och reformens mångfald

Vi hoppas att ansvariga tar även detta exempel på onödiga brister inom assistansen på stort allvar och omgående vidtar lämpliga åtgärder, samtidigt som möjligheten för den assistansberättigade att själv anordna sin assistans skyddas. Personlig assistans ska präglas av en mångfald av utförare med ett tydligt regelverk, där olika sätt att anordna personlig assistans kan frodas utan att människor riskerar att utnyttjas!

Lär dig mer om personlig assistans

Läs gärna Assistanskolls intervju med Sophie Karlsson på IfA genom att klicka här. Assistanskoll är en oberoende nyhetssajt för dig som är intresserad av personlig assistans.

Du hittar domen som artikeln refererar till här.

Läs mer om IfA – Intressegruppen för Assistansberättigade – här.