Nya artiklar om personlig assistans från Assistanskoll.se

Nya artiklar om personlig assistans från Assistanskoll.se
22 februari, 2024 Jonas
2 minuters läsning

För den som är engagerad i personlig assistans är det av naturliga skäl viktigt att hålla sig uppdaterad. Nedan kan du ta del av fyra artiklar från sidan Assistanskoll.se, en av nätets bästa källor till information om personlig assistans.

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) – När du ansöker om mer assistans ska en helt ny bedömning av rätt till personlig assistans göras

I ett nytt domslut fastslår HFD den nya praxis som utvecklats – det vill säga att du som behöver mer timmar måste få hela din rätt till assistans prövad när du ansöker. Detta är en utveckling kopplad till frågan om tvåårsomprövningar och kommer, naturligtvis, till som ett resultat av Försäkringskassans förhållningssätt till personlig assistans. Läs mer om hur denna praxis påverkar assistansen HÄR.


Jessica Gustavsson, CJ Advokatbyrå – ”HFD-domen bekräftar den praxis som redan råder”

Trots att rättspraxis förändrats och att en ansökan om fler assistanstimmar innebär att hela rätten till personlig assistans prövas innebär inte detta att Försäkringskassan har rätt att ta bort redan beviljade timmar från den som söker. Detta enligt Jessica Gustavsson på CJ Advokatbyrå. Läs mer om hur detta fungerar i verkligheten HÄR.


Helene von Granitz –  ”Personlig assistans har blivit en insats som alltmer avlastar sjukvården”

I denna artikel intervjuas Helene von Granitz om hur personlig assistans har utvecklats till en insats som mer och mer avlastar sjukvården. Utvecklingen ligger inte i linje med lagens intentioner och leder till att det blir svårare och svårare att få assistans. Läs mer om detta, och hur det knyter an till systemet med grundläggande behov HÄR.


Helene von Granitz, doktor i medicinsk vetenskap – ”Försäkringskassan inledde indelningen i integritetsnära delar”

Enligt Helene, som tidigare arbetat som analytiker på Försäkringskassan, var indelningen i integritetsnära delar coh minuträkning ett avgörande skifte i assistansen. Läs mer om varför detta inte stämmer med lagens egentliga intentioner HÄR.


Assistanskoll.se producerar insiktsfulla artiklar och intervjuer om personlig assistans. Ta del av hela utbudet HÄR.