Nyheter om politik, lagstiftning och Tindra

Nyheter om politik, lagstiftning och Tindra
7 september, 2020 Jonas
9 minuters läsning

Idag bjuder vi på ett lite längre nyhetsinlägg, med blandade nyheter. Det har varit en lång sommar och nu när ledigheterna är över har det börjat hända saker på flera fronter samtidigt. Vi ser att det börjat bubbla på det politiska planet igen och det händer saker på Tindras kontor under hösten. Mer om detta nedan!

Detta händer på kontoret

Den gångna sommaren har varit bland de tuffaste någonsin för Tindras samordnare och uppdragsansvariga. Våren och tidig sommar präglades starkt av Covid-19 och de sätt på vilka vi varit tvungna att ändra i verksamhetens planer och struktur. Totalt mötesstopp har varit en stor nackdel för oss alla, med längre upplevt avstånd till våra olika uppdragsgivare och arbetslag.

Hög belastning på jouren under sommaren

Sedan midsommar har vi sett ett kraftigt ökat antal sjukskrivningar, framförallt korttidssjukskrivningar, vilket i kombination med bristen på möte och sommarsemestrarna har skapat en hög belastning på kontoret, men även på de arbetslag som drabbats hårdast. Vi riktar ett stort tack till alla som hjälpt till och gjort uppoffringar för att få pusslen att falla på plats, utan er och utan att vi hjälps åt kommer vi inte framåt!

Vi hoppas att denna svacka nu lider mot sitt slut och ser fram emot att ta tag i många lösa trådar under hösten. Vi bryter mötesfastan och planerar in APT och andra träffar som vanligt, självklart med fokus på att hålla nere smittorisk. Det blir skönt att äntligen få träffa alla underbara medarbetare och uppdragsgivare igen efter en lång och tråkig period i relativ ensamhet här i Klippan.

Vid sidan av detta har vi även ökat bemanningen i administrationen genom att höja våra samordnares tjänstgöringsgrader. Från och med september arbetar både Sandra och Christel heltid vilket vi är mycket glada för. Vi har under sommaren tagit hjälp av Glorija, som vissa av er säkert kommit i kontakt med under jouren. Glorija kommer även fortsättningsvis vara behjälplig med bemanning.

Ny kollega till kontoret sökes!

Tindra har vuxit en del det gångna året, efter att året innan ha minskat i omsättning. Från och med oktober har Tindra 42 uppdragsgivare, spridda över stora delar av Skåne och för att försäkra oss om att vi har det utrymme som krävs för att hantera tillväxten, samtidigt som vi arbetar med de utmaningar som pandemi och den bemanningstunga sommaren erbjuder, kommer vi rekrytera en ny uppdragsansvarig till kontoret.

Annonsen lades ut på arbetsförmedlingens hemsida i dagarna och vi är tacksamma för alla som hjälper oss dela den på olika vis. Vi rekryterar en uppdragsansvarig till kontorets Grupp Vit och hoppas att vi snabbt hittar en duktig, driven och människoälskande kollega som blir ett bra komplement till verksamheten.

Du hittar annonsen här, och längst ner i inlägget. Dela den gärna i sociala medier!

Politik och juridik

Frågan om assistansen har precis som så mycket annat hamnat i skymundan med anledning av Covid-19. Nu när de inledande effekterna av pandemin verkar ha börjat lägga sig finns det åter ett utrymme att lyfta frågan politiskt. Det är av stor vikt att så även görs, annars riskerar assistansen att hamna ännu längre bak i kön.

LSS-utredningen på remiss

Den omtalade LSS-utredningen har trots stort motstånd skickats på remiss. Utredningen, som blev klar redan 2019, innehåller en serie förslag varav flera ifrågasatts kraftigt. När utredningen nu går på remiss följer det med direktiv från Socialförsäkringsminister Lena Hallengren om att några av de mer destruktiva förslagen ska bortses från av remissinstanserna.

Mikael Klein, politisk chef på Funktionsrätt Sverige, säger till Assistanskoll.se att det är slöseri med människors tid och engagemang att skicka utredningen på remiss. Utredningen är enligt Mikael för dåligt genomförd då den inte går tillräckligt på djupet och i många delar har fokus på fel saker.

Tindras arbetsgivarorganisation, KFO, skriver remissvar. Svaret ska vara inne i början på november och KFOs svar kommer fokusera på att lyfta fram rättighetsperspektivet, att belysa olämpligheten i att göra skillnad på personliga assistenter baserat på eventuell hushållsgemenskap med assistansanvändaren och mycket annat.

Utredningen Stärkt Assistans

Regeringen gav i januari en särskild utredare i uppdrag att se över möjligheten att stärka rätten till personlig assistans för stöd vid egenvårdsinsatser. Frågan om egenvårdsinsatser är problematisk då Försäkringskassan gärna nekar assistans i situationer där det ej bedöms röra sig om egenvårdsinsatser, men även när det motsatta gäller om Försäkringskassan anser att personen med anledning av att egenvård har bedömts möjligt därmed ej heller har så stora behov så att personlig assistans kan beviljas. Ett klassiskt moment 22 á la Försäkringskassan, med andra ord.

Det höjs röster om tilläggsdirektiv till utredningen Stärkt Assistans, bland annat från Liberalerna och IfA – Intressegruppen för Assistansberättigade – som önskar se ett slut på minuträkningen av de grundläggande behoven.

Tilläggsdirektiv vore verkligen bra, inte minst med tanke på hur bristfällig den tidigare omnämnda LSS-utredningen är. Assistansen behöver åtgärder för att stärkas och förtydligas och en utredning med namnet Stärkt Assistans skulle vara ett bra redskap för att ta fram förslag med sikte på kvalitet och rättigheter för så väl personer med funktionsvariation som personliga assistenter. Tindra håller tummarna!

Tillståndskravet under lupp

Det har seglat upp frågeställningar som har att göra med det tillstånd som alla anordnare av personlig assistans är skyldiga att erhålla från IVO – Inspektionen för Vård och Omsorg – innan verksamhet bedrivs.

Frågeställningarna handlar om att det blivit vanligare och vanligare med en ny form av assistansverksamhet som kringgår tillståndskravet genom att erbjuda tjänster enbart åt assistansanvändare som själva har tillstånd och därmed är arbetsgivare åt sina personliga assistenter. Dessa företag erbjuder i stort samma tjänster som anordnare med tillstånd kan göra men kan ej kontrolleras av IVO utan fungerar som en form av konsult istället.

Bland de röster som höjts finns bland annat KFOs Henrik Petrén, som i en artikel på Assistanskoll.se bland annat belyser att möjligheten för en assistansanvändare att få assistansersättningen utbetald till sig själv för att sedan betala en anordnare utan tillstånd undergräver assistansreformens legitimitet.

Även Sophie Karlsson på IfA har uttalat sig i intervju med Assistanskoll.se och säger att assistansanvändare riskerar att utnyttjas och bli återbetalningsskyldiga.

Både Henrik Petrén och Sophie Karlsson förespråkar en lagändring som omöjliggör anlitandet av assistansanordnare utan tillstånd från IVO.

Politik

Frågan om assistansen är komplex, det finns en mängd problem som måste åtgärdas. Bland de mer akuta frågorna finns frågan om det schablonbelopp som utgör ersättning för varje lämnad assistanstimme.

På detta tema har Liberalerna den senaste tiden visat framfötterna och Bengt Eliasson, Liberalernas talesperson i funktionsrättsfrågor tillika ledamot i Socialförsäkringsutskottet har i intervju med Assistanskoll.se sagt att partiet ämnar driva frågan om såväl ersättningsnivån som krav gällande lagstiftningens utformning hårt i förhandlingarna med Regeringen om nästa budget.

Liberalerna vill att schablonbeloppet höjs med 3% årligen vilket vore en kraftig ökning från de senaste årens höjning. De vill även att minuträkning av behov ska avskaffas, liksom begreppen grundläggande och andra personliga behov. Vid sidan av detta vill Liberalerna även införa en ny, kompletterande LSS-insats som de valt att kalla ”Vardagsstöd.

På Tindra ställer vi oss frågande till behovet av kompletterande insatser och inväntar mer information gällande Liberalernas förslag, men i fråga om schablonbeloppet vore en treprocentig ökning mer än välkommet. De gångna årens mycket låga uppräkningar har bidragit till att försvåra och försämra förutsättningarna för seriösa anordnare i en bransch som redan innan uppräkningen av schablonbeloppet minskades kraftigt har varit underfinansierad.

Även Kristdemokraternas Pia Steensland, även hon ledamot i Socialförsäkringsutskottet, driver frågan om personlig assistans. Pia har den senaste tiden lyft frågan om att privata assistansanordnare riskerar att stå utan merkostnadsersättning för utgifter kopplat till Covid-19, trots löfte från regeringen.

Pia har ända sedan hon tillträdde sin roll tagit en tydlig och synlig position även i fråga om problemen med assistansersättningen. Frågan om merkostnadsersättning är enligt oss på Tindra underordnad detta, även om det därmed sagt inte är en oviktig fråga, och vi hoppas att Pia även fortsättningsvis driver på och ifrågasätter de tydliga problem och brister som vår älskade personliga assistans lider av.

Vill du lära dig mer om personlig assistans?

Här hittar du länkar till artiklar och ämnen som omnämns ovan. Ställ gärna frågor till oss om personlig assistans – skicka din fråga till tindra@tindra-ab.se så svarar vi så snabbt vi kan!