Känner du till Lex Sarah? Dags att fräscha upp minnet!

Känner du till Lex Sarah? Dags att fräscha upp minnet!
29 september, 2020 Jonas
4 minuters läsning

Känner du till Lex Sarah? Det är Tindras ansvar att tillse att alla som arbetar i verksamheten är informerade om Lex Sarah och vet vilka skyldigheter som följer med just denna lagstiftning. Här gör vi det i form av ett öppet nyhetsinlägg med tanken att ju fler som vet, desto bättre! Information om Lex Sarah kommer även finnas med på dagordningen för våra arbetsplatsträffar under hösten.

Nedan följer information om några av de viktigaste delarna av Lex Sarah. Informationen är hämtad från IVOs hemsida och vi rekommenderar att du som arbetar som personlig assistent tar del av informationen i sin helhet. Du hittar som vanligt länkar längst ner i nyhetsinlägget – där kan du även ta del av Kommunalarbetarens intervju med Sarah Wägnert, undersköterskan vars mod och agerande ledde till att Lex Sarah blev verklighet.

Vad är Lex Sarah?

Lex Sarah kallas de bestämmelser i Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) som reglerar våra, vi som arbetar med personlig assistans, skyldigheter att;

  • rapportera så kallade missförhållanden, eller påtagliga risker för missförhållanden. Detta gäller alla oss som arbetar i Tindra.
  • utreda, dokumentera och avhjälpa eller undanröja ett rapporterat missförhållande, eller risk för missförhållande. Detta gäller Tindras ledning, alltså våra Uppdragsansvariga och VD.
  • anmäla ett missförhållande eller risk för missförhållande, om detta bedöms vara allvarligt, till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO). Även detta gäller Tindras ledning.

Bestämmelserna om Lex Sarah finns i mer än en lagstiftning, men i LSS återfinns de i paragraf 23 g samt 24 b – 24 g. Du hittar en länk till LSS längre ner i denna text. Utmana dig själv – kan du hitta Lex Sarah-paragraferna i LSS?

Vad är syftet med Lex Sarah?

Lex Sarah är en del i Tindras systematiska kvalitetsarbete. Syftet med lagstiftningen är att komma till rätta med brister i vår verksamhet och förhindra att liknande brister (missförhållanden) uppkommer igen. Lex Sarah utgör en del av ryggraden i LSS och gör det tydligt och enkelt för oss att veta hur vi måste agera om vi får reda på att något inte står rätt till, oavsett anledning, på vår arbetsplats.

Vad innebär Lex Sarah för Tindras Uppdragsansvariga och VD?

I Lex Sarah heter det att de som bedriver verksamhet inom personlig assistans är skyldiga att;

  • informera de som omfattas av rapporteringsskyldigheten om denna skyldighet och till vem den ska fullgöras
  • efter att ha mottagit en rapport om missförhållande eller risk för sådant utan dröjsmål utreda och dokumentera detta
  • utan dröjsmål avhjälpa eller undanröja detta
  • snarast göra en anmälan till IVO om det inrapporterade bedöms som allvarligt

I vårt sammanhang är “de som bedriver verksamhet” att likställa med Tindras VD, som har delegerat ansvar för verksamheten till våra Uppdragsansvariga i Grupp Blå och Vit.

Vad innebär Lex Sarah för dig som är personlig assistent?

Som medarbetare i Tindra ska du genast rapportera om du uppmärksammar eller får kännedom om ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande som gäller någon av Tindras uppdragsgivare. Din rapport ska lämnas till någon i Tindras ledning, det vill säga en Uppdragsansvarig eller direkt till Tindras VD.

Det viktiga är att informationen kommer fram – om det är brådskande kan informationen lämnas per telefon i första hand och sedan vid behov kompletteras genom en skriftlig rapport.

Ett missförhållande kan vara många olika saker. Om du är orolig eller osäker – ta alltid kontakt med din chef och fråga! Du hittar mer detaljerad information om Lex Sarah genom länkarna nedan.

Vill du lära dig mer om personlig assistans?