Covid-19: Gällande vaccination

Covid-19: Gällande vaccination
22 januari, 2021 Jonas
4 minuters läsning

Tindra kan nu delge ytterligare information gällande vaccination mot covid-19 för assistansanvändare och personliga assistenter. Information från Folkhälsomyndigheten (FHM), 1177.se och Region Skåne finns i länkar nedan. Det är viktigt att alla berörda informerar sig.

Information från och gällande assistansberättigade och personliga assistenter verksamma i Eslövs kommun

Vi fick nyligen ett mail av Eslövs kommun gällande vaccination av assistansanvändare och personliga assistenter. Avsändaren är MAS (Medicinskt ansvarig sjuksköterska) och av informationen framgår att det vaccination av assistansanvändare i Eslövs kommun kommer gå till enligt nedan. Vi vet idag inte om samma rutin kommer följas i andra kommuner men vet att det är många som efterfrågar information och vill därför bidra med det vi får till oss.

Sist i detta inlägg ger vi även förslag på vad du som assistansberättigad eller företrädare själv kan göra för att försöka ta reda på mer om hur vaccinationen kommer ske i just din kommun.

Av informationen framgår att det i Eslövs kommun är följande som kommer gälla:

  1. Tindra som assistansanordnare ska tillfråga den assistansberättigade eller företrädare för denne om personen önskar vaccinera sig. Vår stora förhoppning är naturligtvis att alla Tindras uppdragsgivare och personliga assistenter ska vilja vaccinera sig. Om svaret är ja ska Tindra ta kontakt med uppdragsgivarens vårdcentral för att informera om detta.
  2. Vårdcentralen bokar in den assistansberättigade på vaccination. Vid detta tillfälle ska den assistansberättigade ta med sig en hälsodeklaration som ska fyllas i på förhand. Denna hälsodeklaration har vi fått som bilaga i det e-post Eslövs kommun skickat oss.
  3. Det är Skånes universitetssjukhus som ansvarar för vaccination av personliga assistenter, ej den assistansberättigades vårdcentral. Eslövs kommun vet idag inte mer än så men hör av sig till Tindra när så är fallet. Vi uppdaterar naturligtvis vår hemsida och TindraTid när vi vet mer.

Faktablad från Region Skåne – “Information till dig som har medarbetare som ska erbjudas vaccination mot covid-19”

Bifogat e-post från Eslövs kommun fanns även följande information i form av ett faktablad samt länkar till ytterligare information hos FHM och 1177.se. Följande är information hämtad direkt från faktabladet

Vaccinationen mot covid-19 i Skåne har startat. Först ut är boende och personal vid särskilda boenden för äldre i Skåne och därefter personer med omvårdnadsinsatser i hemmet och deras hushållskontakter. Med start i början av februari kommer övrig vård- och omsorgspersonal i patientnära arbete att erbjudas vaccin.

Information före, under och efter vaccination
Personal som erbjuds vaccination mot covid-19 har kanske frågor inför sitt beslut. Folkhälsomyndigheten har tagit fram ett faktablad som kan vara ett stöd före, under och efter vaccinationen. Se till att dina medarbetare får tillgång till faktabladet i god tid före vaccinationen.

Till dig som vaccinerar dig mot Covid-19 (Länk till information hos Folkhälsomyndigheten)

När är det dags för vaccination?
Den exakta tidpunkten beror på tillgången till vaccin och hur många i de prioriterade grupperna som vill vaccinera sig. Information kommer när det är dags för din personalgrupp.
Var sker vaccinationerna? Vård- och omsorgspersonal kommer att få erbjudande om vaccination på vaccinationsenheter i anslutning till sjukhusområdena i Skåne. Allt är inte helt klart ännu utan arbetet med att planera för vaccinationer i stor skala pågår.

Suget efter information kring vaccinationerna är stort. Planeringen pågår för fullt och mer information ges löpande.

Mer information om vaccinering mot covid-19

Information om vaccination mot covid-19 i Skåne på Region Skånes webbplats

Information om vaccination på 1177.se

Vad kan du som assistansberättigad eller företrädare göra för att informera dig?

Vi hoppas naturligtvis att inom kort kunna gå ut till samtliga Tindras uppdragsgivare, företrädare och medarbetare med konkret information.

I väntan på detta, för den uppdragsgivare eller företrädare som vill agera proaktivt och informera sig eller bidra till att skynda på Regionens och vårdcentralernas informationsspridning, kan du på egen hand ta kontakt med din vårdcentral. Fråga vad som gäller på just din vårdcentral och när du kan förvänta dig att information skickas ut till dig, eller till Tindra.

Notera att du som personlig assistent ej rekommenderas att göra detta, då din vaccination kommer ske på ansvar av Skånes Universitetssjukhus i enlighet med informationen ovan.