Regeringen föreslår rekordstor höjning av schablonersättningen för personlig assistans

Regeringen föreslår rekordstor höjning av schablonersättningen för personlig assistans
13 september, 2020 Jonas
2 minuters läsning

Idag, den 13e september, meddelar regeringen att man föreslår en rekordstor höjning av schablonersättningen för personlig assistans. I budgetpropositionen för 2021 föreslås schablonersättningen fastställas till 315 kr per timme. Detta innebär en ökning på 3,5%, att jämföra med 2018-2020 års ökning med 1,5% per år.

Bland annat Liberalerna och Centerpartiet har varit aktiva i att driva frågan om personlig assistans i regeringssamarbetet genom det så kallade Januariavtalet, däribland det låga schablonbeloppet. KFO skriver i sin kommentar till budgetförslaget att uppräkningen av schablonbeloppet, om den hade följt den allmänna löneutvecklingen (Källa SBC) skulle inneburit en schablonersättning på drygt 335 kronor för 2021. Med andra ord, ökningen är välkommen men utgör inte en faktisk kompensation för de gångna årens underfinansiering av assistansen.

Tindras VD, Jonas Urkedal, kommenterar:

“En så pass stor ökning vore väldigt skönt, lite som en tyngd från axlarna faktiskt. Efter så många år av låga uppräkningar är en ordentlig ökning verkligen väl behövd! Om detta blir verklighet är det upp till oss assistansanordnare att visa framfötterna och låta schablonbeloppet arbeta till förmån för assistansen.”

De gångna 5 åren har varit tunga för alla kvalitetsinriktade assistansanordnare. Vi har i praktiken sett en stor minskning av marginaler, bland annat på grund av att de låga uppräkningarna av schablonbeloppet inte har täckt kostnaderna i fråga om lönerevisioner och tyngre administration till följd av Försäkringskassans allt hårdare och snart obegripliga förhållningssätt till assistansen.

Om förslaget i budgetpropositionen blir verkligen skulle vi över tid kunna få se flera positiva effekter över hela branschen. Utbildning, lönenivåer, nysatsningar och initiativ som utvecklar personlig assistans – allt kan komma att påverkas kraftigt av en ordentlig höjning av ersättningen. Detta förutsätter att ökningen inte är tillfällig utan även framöver tillåts ligga på en nivå som svarar mot verklighetens assistanskostnader. Det krävs även att assistansanordnare och assistansanvändare ges utrymme av stat och försäkringskassa att bedriva ett kvalitativt arbete. Den stora frågan inom assistansen handlar även fortsatt om rättighetsperspektivet – vi måste få ett stopp på den systematiska nedmonteringen av rättigheter för personer i behov av personlig assistans.

Vi är glada att kunna erbjuda en positiv nyhet – nu återstår att hålla tummar, tår eller andra saker, vad som helst som hjälper den personliga assistansen på traven!

Vill du lära dig mer om personlig assistans?

Länk till Socialdepartementets pressmeddelande om assistansersättningen

Länk till KFOs kommentar till budgetförslaget

Länk till SCBs statistik om löneutveckling