Förberedelser inför vaccination av personliga assistenter

Förberedelser inför vaccination av personliga assistenter
19 februari, 2021 Jonas
2 minuters läsning

I syfte att snabbt kunna möjliggöra vaccination för dig som är personlig assistent vill vi be dig som arbetar som personlig assistent på Tindra om information enligt nedan.

Så vitt vi förstått är det antagligen så att Tindra som arbetsgivare för personliga assistenter kommer behöva vara sjukvården behjälplig i samband med att vaccination av personliga assistenter.

Enligt den senaste uppdateringen från officiella källor ska vaccination av bland annat personliga assistenter kunna påbörjas i början på april.

Vi vill snabbt kunna tillhandahålla information som låter sjukvården kontakta dig som arbetar som personlig assistent för att boka en tid för vaccination. För att kunna göra detta behöver vi ditt medgivande. För att det ska gå smidigt ber vi även om lite information.

Informationen som lagras med anledning av detta initiativ rensas av Tindra så fort den fyllt sin funktion.

Vaccination mot covid-19 är frivilligt. På Tindra hoppas vi att alla som saknar medicinska skäl att neka vaccination väljer att vaccinera sig. Det bästa skyddet mot fler dödsfall på grund av viruset är att så många som möjligt vaccinerar sig, i kombination med bibehållna rutiner så som god handhygien och avståndstagande.

Skicka ett mail till oss

Vi ber att du som är personlig assistent i Tindra skickar ett mail till oss med information enligt nedan. Skicka ditt mail till: tindra@tindra-ab.se

Ämnesrad:

I ämnesraden ber vi att du skriver;
Vaccination, För Efternamn, Team “XX”

Innehåll:

Som innehåll i mailet ber vi att du skriver;

Mitt namn är För Efternamn och jag önskar vaccinera mig mot Covid-19. Jag ger min arbetsgivare Tindra personlig assistans AB mitt tillstånd att kommunicera mina person- och kontaktuppgifter samt mitt medgivande till sjukvården i syfte att möjliggöra sådan vaccination.

Tidplan för vaccination mot covid-19

Nedan kan du se den preliminära tidplanen för vaccination mot covid-19, där personliga assistenter faller under andra hälften av fas 2 med beräknat vaccinationsstart i april. Informationen är hämtad från 1177.se.